دسته بندی عفونت HPV (ویروس پاپیلومای انسانی)

سرطان-مقعد-

سرطان مقعد

هنگامی که کنترل رشد سلول ها در مقعد، با اختلال مواجه شود، سرطان مقعد پدید می آید. مقعد دهانه ای است که در انتهای روده