پکیج پیشگیری حرفه ای

1.790.000 تومان

دسته بندی محصول :
  • برنامه غذایی و توصیه های پیشگیری بر اساس پروفایل اختصاصی مراجعه کننده
  • کلاس گروهی ورزشی آنلاین با مربی نوتکس
  • 4 جلسه 45 دقیقه ای روانشناسی آنلاین
  • مشاوره ژنتیک
  • پیگیری مستمر و مشاوره های تخصصی