پکیج لایف استایل سالم

630.000 تومان

دسته بندی محصول :
  • برنامه تخصصی تغذیه (منو و توصیه‌های غذایی اختصاصی)
  • برنامه ورزشی اختصاصی (حرکات اصلاحی، قدرتی، استقامتی و هوازی)
  • برنامه روانشناسی اختصاصی
  • پایش مستمر و …