دسته بندی دانستنی های سلامت

سرطان مثانه

هنگامی که کنترل رشد سلول ها در مقعد، با اختلال مواجه شود، سرطان مقعد پدید می آید. مقعد دهانه ای است که در انتهای روده

توموتراپی

توموتراپی راهی جدید در تحویل پرتودرمانی در مبارزه با سرطان است. این پروسه ترکیبی از طراحی درمان، موقعیت دهی دقیق به بیمار از طریق تصاویر