دسته بندی برنامه ورزشی

علت-به-وجود-آمدن-لنف-ادم

ورزش های مناسب برای لنف ادم

بیماری لنف ادم یا ورم لنفاوی، تورم میان بافتی است که در اثر تجمع مایع غنی از پروتئین که معمولاً از طریق سیستم لنفاوی بدن