آشنایی با ساختار سازمانی نوتکس

نوتکس متشکل از سه دپارتمان :

دپارتمان مشاوره و برنامه‌ریزی

گروه نوتکس، ضمن ارائه برنامه‌های عمومی قابل استفاده برای همه بیماران و خانواده‌های ایشان، برنامه‌ریزی فردی و اختصاصی هر بیمار را نیز در دستور کار دارد و به همین منظور، مشاور اختصاصی برای هر بیمار در نظر گرفته می‌شود تا خدمات مکمل درمان را به صورت شخصی برای فرد پیگیری نماید

دپارتمان تحقیق و توسعه

نوتکس با ورود به حوزه تحقیقات پیشرفته و مطالعه روشهای نوین و منطبق با استانداردهای بین‌المللی حوزه پزشکی، همواره در ارائه خدمات مکمل تخصصی و به‌روز مرتبط با درمان بیماری‌های خاص، تلاش می‌کند. ژنتیک سرطان، پرتودرمانی پیشرفته، تحقیقات بالینی و مواردی از این دست، بخشی از فرایند تحقیق و توسعه نوتکس به شمار می‌روند.

دپارتمان پیشگیری و غربالگری سرطان

با استفاده از یک نمونه خونی ساده میتوانیم احتمال درگیری به سرطان شما را با روش های پیشرفته ژنتیکی و بیوانفورماتیک تخصصی تشخیص دهیم. در این حوزه با دانستن ژن های اصلی تغییر یافته و مسیرهای سیگنال دهی ژنتیکی دخیل در سرطان میتوانیم احتمال بروز را پیش بینی کرده و عوامل اصلی را هدف قرار دهیم.