• 021-44307432
خدمات

پکیج های خدمات ما

پکیج یک ماه

400 هزارتومان

pricon
 • برنامه تخصصی تعذیه ( منو و توصیه های غذایی اختصاصی)
 • برنامه ورزشی اختصاصی (حرکات اصلاحی، قدرتی،استقامتی و هوازی)
 • برنامه روانشناسی اختصاصی(یک ساعت)
 • تمرینات لنف ادم پایه
 • مشاوره کامل فردی
 • پایش مستمر

پکیج سه ماه

950 هزار تومان

pricon

.

 • دو برنامه تخصصی تغذیه ( منو ها و توصیه های غذایی اختصاصی)
 • دو سری برنامه ورزشی اختصاصی ( حرکات اصلاحی، قدرتی، استقامتی و هوازی)
 • برنامه کامل روانشناسی اختصاصی(سه ساعت مشاوره)
 • تمرینات پایه و پیشرفته لنف ادم
 • مشاوره کامل فردی
 • پایش مستمر

پکیج VIP

pricon
 • به زودی برنامه اختصاصی نوتکس ارائه خواهد شد