• 021-44307432

تیم تخصصی نوتکس

دکتر شیوا قاسمی

بنیان گذار گروه تخصصی نوتکس CEO و زCo-founder
دکتری تخصصی فیزیک پزشکی-گرایش پرتودرمانی دانشگاه تربیت مدرس
محقق علوم سرطان در دانشگاه تربیت مدرس
رادیوبیولوژیست از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رادیوتراپیست از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید ربیع مهدوی

دانشیار فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
عضو ارشد هسته تحقیقاتی سرطان در دانشگاه علوم پزشکی ایران
فیزیک پزشک مسئول و ارشد بخش های پرتودرمانی متعدد شامل کلینیک امید تهران، بیمارستان پارس، بیمارستان خاتم الانبیا و ....
عضو هیئت علمی گروه تخصصی نوتکس

دکتر حمیدرضا میرزایی

دکتری تخصصی بالینی رادیوتراپی-انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
هیئت علمی گروه رادیوتراپی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر گروه رادیوانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انکولوژیست ارشد کلینیک های درمانی متعدد از جمله بیمارستان شهدا، بیمارستان گامانایف، خاتم الانبیا و غیره
عضو هیئت علمی گروه تخصصی نوتکس