• 021-44307432

تاثیر ورزش هوازی بر سرطان روده

150 دقیقه ورزش هوازی میتواند ریسک عود سرطان روده را کاهش دهد فعالیت بدنی به صورت کلی با کاهش ریسک عود بیماری میان نجات یافتگان از سرطان روده بزرگ یا کولون همراه هست. مسیرهای سیگنال دهی ژنتیکی که فعالیت بدنی از طریق آنها میتواند نتایج بیماری را تغییر دهد نامشخص است اما میتواند شامل تغییرات […]

داروهای گیاهی با درمان های سرطان تداخل دارند

داروهای گیاهی با درمان های سرطان تداخل دارند بر طبق مطالعه ای که در سال 2006 در مجله معتبر The oncologist clinical pharmacology  به چاپ رسیده است، محققان بیان میکنند که آمار افزاینده ای از بیماران مبتلا به سرطان در ترکیب درمان های رایج دارویی خود یا به اصطلاح عوامل شیمی درمانی از پزشکی مکمل […]

تمرینات ورزشی EXCAP می توانند عوارض حسی و عصبی ناشی از شیمی درمانی را کاهش دهند

بیش از نیمی از بیماران مبتلا به سرطان که داروهای شیمی درمانی بر پایه تاکسان ها، پلاتینوم و آلکالوئید ها را دریافت میکنند عارضه نوروپاتی محیطی یا CIPN که شامل بی حسی، پریدن، درد، احساس سرما و اختلالات حرکتی در دستان و پاها میشود را تجربه میکنند. هیچ گونه داروی تایید شده FDA برای درمان […]