• 021-44307432

خدمات پوست و زیبایی گروه تخصصی نوتکس توسط پزشکان دارای پروانه فعالیت و کارشناسان متخصص و مجرب انجام می‌شود.

انواع خدمات زیبایی

مخصوص افرادی که به زیبایی خود اهمیت می‌دهند

فیبروز ابرو

1.100.000 تومان

pricon

اولین ترمیم فیبروز

300.000 تومان

pricon

کاشت مژه

550.000 تومان

pricon