• 021-44307432

توموتراپی

توموتراپی راهی جدید در تحویل پرتودرمانی در مبارزه با سرطان است. این پروسه ترکیبی از طراحی درمان، موقعیت دهی دقیق به بیمار از طریق تصاویر سی تی و تحویل درمان با تکنیک IMRT در یک سیستم ترکیبی و پیچیده است.

از فواید این تکنیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تایید و تصدیق محل هر تومور قبل ار درمان
2. هدف قرار دادن تومورها با بهینه ترین سطح دز پرتویی
3. به حداقل رساندن آسیب به بافت های سالم اطراف تومور
4. کاهش عوارض پرتودرمانی

 

ارسال دیدگاه